Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, huy động các nguồn lực xây dựng xã đạt NTM kiểu mẫu. Là nhiệm vụ trọng tâm mà xã Thanh Bình Thịnh đề ra tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa II.

Sáng ngày 18/7, HĐND xã Thanh Bình Thịnh khóa II  nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 5, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Bình Thịnh khai mạc kỳ họp.

6 tháng đầu năm, xã Thanh Bình Thịnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng.

 Ông Bùi Đinh Sỹ , Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm, triển khai giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Nhận và cấp hơn 99,3 tấn xi măng, xây dựng 1,1 km đường GTNT, gần 1km đường GTNĐ; 1,34 km kênh mương nội đồng. Phục hồi mặt đường bằng thảm nhựa 1,36km. Trồng 692 cây bóng mát,chỉnh trang 78 vườn hộ, xây dựng 14 nhà vệ sinh tự hoại. Lắp đặt 15 thùng đựng vỏ thực BVTV. Triển khai xây dựng khu vui chơi cho người già và trẻ em, xây dựng các hạng mục để đạt chuẩn tại trường học trên địa bàn. Giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc-nam, Hàm Nghi-Bãi Vọt, hành lang tuyến đường huyện lộ 46 để nhà thầu thi công. Xây dựng 7/11 mô hình đạt 63,6% KH.

Cán bộ và nhân dân xã Thanh Bình Thịnh tập trung cao nhiệm vụ xây dựng xã Nông thông mới kiểu mẫu.

 Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm hơn 4,52 tỷ đồng đạt 23,2 % kế hoạch.

Công tác văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm, Quốc phòng - An ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bà Nguyễn Thị Long, Phó Chủ tịch HĐND xã Thanh Bình Thịnh báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Tại kỳ họp, HĐND xã Thanh Bình Thịnh thông qua các báo cáo, tờ trình, tổng hợp và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 5 HĐND xã liên quan đến các lĩnh vực xây dựng NTM, tài nguyên môi trường, an ninh trật tự,...

6 tháng cuối năm năm 20223, xã Thanh Bình Thịnh tập trung đẩy mạnh  phát triển kinh tế xã hội, huy động các nguồn lực xây dựng xã đạt 20/20 tiêu chí NTM nâng cao, 4/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Thực hiện có hiệu quả cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, mở rộng quy hoạch phát triển TTCN-TMDV nâng cao đời sống cho người dân. Tập trung cao cho công tác thu ngân sách, xử lý nợ đọng, thu hút các nguồn vốn đầu tư. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  630 người đã bình chọn
  Thống kê: 138.109
  Online: 29