BCĐ PC DỊCH COVID - 19

              XÃ TÙNG CHÂU

                                                 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Tùng Châu, ngày 01  tháng 09  năm 2020

THÔNG BÁO

 

Kính thưa toàn thể nhân dân !

     Thực hiện công văn của TTYT Huyện Đức Thọ số 78/CV – TTYT ngày 26 tháng 08 năm 2020. Về việc tăng cường phòng chống dịch Covid – 19 trong dịp lê 2/9 và rằm tháng 7 năm 2020. Để thực hiện tốt công tác giám sát, phòng chống dịch trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9 và rằm tháng 7. Đề nghị nhân dân khi có con em, người thân về quê nhất là về từ các vùng có dịch cần phải đến trạm y tế xã để khai báo y tế, hạn chế tập trung đông người, thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.

      Khi có người biểu hiện: Ho, sốt, khó thở cần báo ngay cho cơ sở y tế để được tư vấn sức khỏe, hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

      Trên đây là một số việc liên quan đến phòng chống dịch Covid – 19 đề nghị toàn thể nhân dân quan tâm và thực hiện ./.

                                                     T/M BCĐ PC DỊCH COVID 19 XÃ

                                                                            T/M TRẠM Y TẾ

                                                                          Nguyễn Xuân Thuyên


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 58.131
    Online: 469