Các hình ảnh , hoạt động ra quân xây dựng nông thôn mới của cán bộ, nhân dân xã Thanh BÌnh Thịnh

 

 

 

 Trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng nông thôn mới thông qua những việc làm thiết thực,ý nghĩa. Từ đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 59.659
Online: 499