ỦY BAN NHÂN DÂN

TÙNG CHÂU

 

   Số: 07 /TB -UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 

Tùng Châu, ngày 22 tháng 02 năm 2022

 

THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ TÙNG CHÂU

 

Kính thưa tất cả bà con nhân dân

Trên địa bàn xã nhà đến thời điểm hiện tại tổng có 4 F0, 167 F1 và  682 F2

Ban chỉ đạo đề nghị các đơn vị thôn xóm, các đồng chí bí thư, thôn trưởng các thôn, các tổ covid 19 cộng đồng, y tế thôn bản, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân thường cuyên theo dõi về công tác phòng chống covid. Thực hiện đầy đủ theo thông điệp 5k của bộ y tế, thực hiện truy vết 1 cách trung thực, kịp thời và chính xác. Chịu trách nhiệm theo dõi các F1, F2 trong cộng đồng không được xẩy ra thiếu sót, nếu vi phạm các đồng chí bí thư, thôn trưởng, trong các tổ covid, các đồng chí y tế thôn chịu trách nhiệm về việc quản lý.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Ngọc Thơ

văn hóa xã

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
  3 người đã bình chọn
  Thống kê: 89.201
  Online: 91