TT

Tên xã, thị trấn

 

Tên xã, thị trấn

1

Xã Đức Lạng

9

          Xã Yên Hồ

2

Xã Đức Đồng

10

   Xã Liên Minh    

3

Xã Tân Hương

11

        Xã Trường Sơn

4

Xã Tùng Ảnh

12

        Xã Tân Hương

5

Xã An Dũng

13

        Xã Hòa Lạc

6

Xã Tân Dân 

14

       Xã Đức Quang Vĩnh 

7

Xã Lâm Trung Thủy 

15

       Xã Bùi La Nhân 

8

Xã Thanh Bình Thịnh 

  16

      Thị trấn Đức Thọ 

 

Bản đồ hành chính
PHÁT THANH ĐỨC THỌ
Thống kê: 2.121.748
Trong năm: 1.420.314
Trong tháng: 174.316
Trong tuần: 54.397
Trong ngày: 983
Online: 20