Đức Thọ là vùng đất địa linh nhân kiệt , giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Với bao tên làng, tên người đã đi vào ịch sử. Bến tam soa nơi hợp lưu của 2 con sônng Ngàn Phố, Ngàn Sâu tạo nên con Sông la xanh trong thơ mộng. Bao con người sinh ra từ mảnh đất này đã đổ mồ hôi, nước mắt và máu để xây dựng nên quê hương Trần Phú, để cho Đức Thọ đi vào tâm thức của muôn người trên vạn nẻo non sông

 

Bản đồ hành chính
PHÁT THANH ĐỨC THỌ
Thống kê: 1.538.702
Trong năm: 1.348.607
Trong tháng: 112.804
Trong tuần: 29.862
Trong ngày: 1.188
Online: 55