• Tổng hợp di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng

  15:24 14/09/2023

  Huyện Đức Thọ đến nay có 81 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, trong đó 15 di tích Quốc gia, 66 di tích lịch sử -...
 • Lê Văn Thiêm (1918-1991)

  09:12 12/05/2023

  Lê Văn Thiêm (1918-1991) là tiến sĩ toán học đầu tiên của Việt Nam, giáo sư toán học và là một trong số các nhà khoa học tiêu...
 • Phan Anh ( 1912-1990)

  08:46 12/05/2023

  Phan Anh (1912 – 1990) là một luật sư và chính trị gia người Việt Nam. Ông là Bộ trưởng Bộ Thanh niên của Đế quốc Việt Nam....
 • Nguyễn Tạo (1905-1994 )

  16:46 11/05/2023

  Nguyễn Tạo (1905 – 1994), bí danh Trần Châu Phong, Nguyễn Phủ Doãn, Tạo Doãn, Tạo Rỗ, là nhà hoạt động cách mạng, Đảng viên...
 • Phạm Khắc Hòe ( 1902-1995)

  16:38 11/05/2023

  Phạm Khắc Hòe (1901-1995) là một luật sư, nhà văn, Đổng lý Ngự tiền văn phòng triều Bảo Đại - vua cuối cùng thời phong kiến...
 • Hoàng Ngọc Phách ( 1896-1973 )

  16:27 11/05/2023

  Hoàng Ngọc Phách, tên huý là Tước, ông còn có bút hiệu Song An, sinh năm 1896, quê ở làng Đông Thái, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà...
 • Giáo sư Lê Thước - người không làm quan để làm thầy

  15:57 11/05/2023

  Giáo sư Lê Thước (1891 - 1975), từng tốt nghiệp Quốc học Huế, thi đỗ Giải nguyên Hán học rồi lại chuyển sang học Cao đẳng Sư...
 • Lê Văn Huân ( (1876 - 1929)

  15:51 09/05/2023

  Lê Văn Huân (1876 - 1929), hiệu Lâm Ngu; là một chí sĩ theo đường lối kháng Pháp ở đầu thế kỷ 20 trong lịch sử Việt Nam.
 • Lê Ninh ( (1857-1887)

  15:41 08/05/2023

  Lê Ninh (1857-1887), hiệu Mạnh Khang, là người đầu tiên hưởng ứng chiếu Cần Vương ở vùng Nghệ-Tĩnh trong lịch sử Việt Nam.
 • Trần Dực ( 1465 -1512 )

  10:16 08/05/2023

  Trần Dực (1465 - 1512) quê ở làng Ngải Lăng - La Sơn (nay là thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh). Thuở hàn vi đi ở, chăn trâu cắt cỏ...

Bản đồ hành chính
PHÁT THANH ĐỨC THỌ
Thống kê: 2.131.519
Trong năm: 1.424.562
Trong tháng: 178.233
Trong tuần: 54.151
Trong ngày: 5.067
Online: 11