STT Tên cán bộ Chức vụ Đơn vị Điện thoại Email
1 Trần Cao Lương Phó Chánh văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện 0982265030  
2 Nguyễn Thị Hòa Trưởng Phòng Phòng Y tế 0944.068.553  
3 Trần Cao Cường Chánh văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện 0974 883 888  
4 Đinh Thị Thúy Ngân Chuyên viên Phòng Y tế 0916.730.838  
5 Nguyễn Thị Nghĩa Chuyên viên Phòng Y tế 0915.330.727  
6 Trần Xuân Thạch Trưởng Phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0915441866  
7 Nguyễn Trọng Thể Phó Trưởng Phòng Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0912750468  
8 Nghiêm Sỹ Đông Trưởng Phòng Phòng NN&PTNT 0912488261  
9 Nguyễn Thị Hào Phó Trưởng Phòng Phòng NN&PTNT 0912487972  
10 Nguyễn Tiến Tuấn Phó Trưởng Phòng Phòng NN&PTNT
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH ĐỨC THỌ
Thống kê: 2.121.530
Trong năm: 1.420.314
Trong tháng: 174.316
Trong tuần: 54.397
Trong ngày: 682
Online: 126