Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1824/UBND-TCNV 13/07/2021 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
1822/UBND-QS 13/07/2021 V/v xin ‎ý kiến chỉ đạo tổ chức diễn tập phòng, chống bão lụt, TKCN năm 2021.
1821/UBND-TC 13/07/2021 V/v triển khai thực hiện các bước tiếp theo bán tài sản trên đất, chuyển nhượng QSD đất theo phương án đã được duyệt
1816/KH-UBND 13/07/2021 KẾ HOẠCH Tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 năm 2021
1811/UBND-TCNV 13/07/2021 V/v đề nghị hỗ trợ, chính sách theo Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND
1810/UBND-TCNV 13/07/2021 V/v đề nghị giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP
1809/UBND-NN 13/07/2021 V/v bổ cứu sản xuất vụ Hè thu năm 2021
1808/BC-UBND 13/07/2021 BÁO CÁO Thông tin về hoạt động cứu trợ sau thiên tai tại miền Trung năm 2020 của các Tổ chức Quốc tế trên địa bàn huyện
1807/BC-UBND 13/07/2021 BÁO CÁO Kết quả thực hiện các dự án khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 trên địa bàn huyện
1750/UBND-VP 13/07/2021 V/v đôn đốc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015
45/TB-HĐND 13/07/2021 THÔNG BÁO Kết quả Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
18/NQ-HĐND 13/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu CT, PCT HĐND các xã xã Tùng Châu;
20/NQ-HĐND 13/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu CT, PCT HĐND các xã xã Tân Dân
22/NQ-HĐND 13/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu CT, PCT HĐND các xã Lâm Trung Thủy;
1689/UBND-TP 29/06/2021 V/v đề nghị báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC 6 tháng đầu năm 2021
1665/BC-UBND 29/06/2021 BÁO CÁO Tình hình thực hiện Khu nhà ở, dịch vụ thương mại Thị trấn Đức Thọ
3266/QĐ-UBND 28/06/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt Cán bộ, Công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện Đức Thọ
1686/GM-UBND 28/06/2021 Giấy mời làm việc với ông Tống Thái Đậu và bà Lê Thị Hiền thôn Vĩnh Hòa, xã Quang Vĩnh
1685/UBND-VH 28/06/2021 V/v tuyên truyền khai thác “Bản đồ số dịch tễ - Covidmaps” phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
1684/BC-UBND 28/06/2021 BÁO CÁO Thực trạng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2020 và nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đội ngũ trí thức địa phương đến năm 2030
Bản đồ hành chính
PHÁT THANH ĐỨC THỌ
Thống kê: 2.121.787
Trong năm: 1.420.314
Trong tháng: 174.316
Trong tuần: 54.397
Trong ngày: 1.030
Online: 85