Quyết định Công bố Công khai số liệu dự toán Ngân sách huyện 2017

Đinh kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.049.868
  Trong năm: 1.334.523
  Trong tháng: 118.468
  Trong tuần: 26.657
  Trong ngày: 4.273
  Online: 128