Theo quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, Hà Tĩnh là 1 trong 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.

Thủ tướng quyết định thanh tra an toàn thực phẩm tại Hà Tĩnh

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định 47/2018/QĐ-TTg thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tại các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm: Hà Tĩnh, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Đồng Nai, Gia Lai.

Riêng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, 100% đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã sẽ triển khai thí điểm; tại Hà Tĩnh và 6 tỉnh, thành phố còn lại sẽ có tối đa 25% số đơn vị hành chính cấp huyện và 25% đơn vị hành chính cấp xã tham gia thí điểm.

Thời gian thực hiện thí điểm là 1 năm, bắt đầu từ ngày 10/6/2019.

Ở cấp huyện, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP là công chức các phòng: Y tế, kinh tế và hạ tầng, NN&PTNT và viên chức trung tâm y tế. Ở cấp xã, người được giao nhiệm vụ là công chức văn hóa - xã hội, phụ trách nông nghiệp, kinh tế và viên chức trạm y tế.

Lực lượng chức năng sẽ thanh tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, quy định về ATTP đối với sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Thanh tra việc thực hiện các tiêu chuẩn có liên quan đến ATTP do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm; hoạt động quảng cáo, ghi nhãn đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; hoạt động chứng nhận hợp quy, kiểm nghiệm ATTP; việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về ATTP...


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.184.555
  Trong năm: 1.344.794
  Trong tháng: 142.581
  Trong tuần: 27.702
  Trong ngày: 431
  Online: 73