Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông trên địa bàn huyện Đức Thọ năm 2019

Đính kèm /imagess/seoworld/KH_STTHC_va_1cua_signed.pdf


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 906.859
  Trong năm: 1.156.429
  Trong tháng: 113.063
  Trong tuần: 27.146
  Trong ngày: 3.756
  Online: 28