về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua " cán bộ công chức, viên chức huyện Đức Thọ thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

đính kèm /imagess/seoworld/k%E1%BA%BF_ho%E1%BA%A1ch_thi_%C4%91ua_trong_CBCC.pdf


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 400.530
  Trong năm: 405.057
  Trong tháng: 105.364
  Trong tuần: 20.497
  Trong ngày: 2.773
  Online: 9