Tiếp công dân định kỳ: Lịch tiếp công dân hàng tháng vào ngày 5 và ngày 20 hàng tháng. Nếu hai ngày trên trùng vào ngày nghỉ thì sẽ tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo. 2. Tiếp công dân đột xuất Thực hiện trong các trường hợp theo quy định tại khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013 và theo yêu cầu của Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND huyện. 3. Tiếp công dân thường xuyên Tổ chức vào các ngày làm việc, trong giờ hành chính theo quy định..


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.334.243
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 125
  Online: 64