cơ cấu tổ chức UBMTTQ huyện và các đoàn thể

Trích dẫn 1. Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình thời gian tới;

2. Quyết định kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp;

3. Góp ý kiến, kiến nghị với cấp uỷ Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức Nhà nước; 4. Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó chủ tịch, các Uỷ viên Thường trực, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

5. Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;

6. Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết.  

1  Chủ tịch  Đặng Giang Trung  : 0913392186     

2  Phó Chủ tịch  Nguyễn Qúi Hưởng : 0943086567

3.  Phó chủ tịch Mai Xuân Thắng :  0912517617

4.  Ủy viên Thường trực  Nguyễn Thị Diệp Nữ:  01687447624

     HUYỆN ĐOÀN      Email: Huyendoanductho@gmail.com    

Trích dẫn : Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện Đoàn về công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi của huyện

1  Bí thư: Lê Thị Huyền Trang  0915458855

2  Cán bộ  : Nguyễn Tuấn Anh  0986472333

3  Cán bộ    Thùy Nhung  0948512627

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ      

Trích dẫn

1  Chủ tịch  

2. Phó chủ tịch  Nguyễn Thị Thảo    0913276432

HỘI NÔNG DÂN   

Trích dẫn

1.  Chủ tịch Ngô Ngọc Hân  - 0944908487 

2. Phó chủ tịch  Nguyễn Thị  Trang  - 0912999321

3. UV Ban Thường vụ  ; Võ  Viết  Hường  0918992355

HỘI CỰU CHIẾN BINH   

Trích dẫn

1.  Chủ tịch Nguyễn Quốc Trị    -  0946036564 

2. Phó chủ tịch  Nguyễn Đức Thọ  

 3. Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ   - 0915244768

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG   

Trích dẫn

1  Chủ tịch: Nguyễn Công Hải 0912563216 -  

2  Phó chủ tịch  Trần Cao Cường  - 0912335586


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
   PHÁT THANH ĐỨC THỌ
   Thống kê: 2.351.260
   Trong năm: 1.456.629
   Trong tháng: 131.962
   Trong tuần: 31.439
   Trong ngày: 507
   Online: 48