Sáng ngày 16/01, UBND huyện Đức Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách 2019, triển khai nhiệm vụ 2020.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Hoàng Xuân Hùng - PCT HĐND, Đặng Giang Trung – PCT UBND huyện.

Với những giải pháp quyết liệt, phù hợp và mục tiêu cụ thể cho từng tháng, từng nhiệm vụ thu, trong đó tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, tạo điều kiện để nhân dân, các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh phát triển hiệu quả, năm 2019,  tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đức Thọ đạt 204,496  tỷ đồng, bằng 140,7 kế hoạch tỉnh giao. Đức Thọ tiếp tục là đơn vị nằm trong tốp dẫn đầu toàn tỉnh về thu vượt ngân sách. Trong đó tỷ lệ thu giữa các sắc thuế khá đồng đều. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, và ngành thuế làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong kê khai thuế qua mạng, quản lý thuế, hộ kinh doanh, thu hồi nợ đọng. Kết thúc năm 2019, tỷ lệ nợ đọng thuế chỉ chiếm 3% trên tổng số thu. Trong năm đã kiểm tra, giám sát, thanh tra thuế, đã vận động và cưỡng chế truy thu, xử phạt trên 9,5 tỷ đồng. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã chỉ ra một số khó khăn, tồn tại, và kiến nghị các giải pháp, nhằm thu đạt 170 tỷ đồng ngân sách trong năm 2020, theo kế hoạch huyện giao, và 159,4 tỷ đồng theo kế hoạch tỉnh giao. Trong đó đề nghị ngành thuế tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Bởi sau sáp nhập các đơn vị hành chính có rất nhiều khó khăn. Cần có giải pháp quyết liệt hơn trong đôn đốc, thu hồi nợ đọng. Trước mắt kiện toàn, củng cố và tăng cường hoạt động của đội liên ngành về thuế, ưu tiên các công trình, dự án cho doanh nghiệp trên địa bàn... 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm nhấn mạnh: năm 2020, huyện Đức Thọ tiếp tục được Tỉnh giao tăng thu ngân sách từ 145 tỷ đồng lên 159,4 tỷ đồng. Vào thời điểm sau sáp nhập, các địa phương đang tập trung ổn định, tổ chức bộ máy, dự báo công tác thu ngân sách sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên toàn huyện tập trung cao cho các nhóm giải pháp trọng tâm đó là: cải thiện môi trường đầu tư để thu hút vốn, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định thị trường. Tăng cường đối thoại, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế, hỗ trợ khởi nghiệp. Tăng cường quản lý, kiểm tra, thanh tra, giám sát về thuế. Không để nợ mới phát sinh. ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
PHÁT THANH ĐỨC THỌ
Thống kê: 1.049.629
Trong năm: 1.334.523
Trong tháng: 118.468
Trong tuần: 26.657
Trong ngày: 3.916
Online: 438