Danh sách Đại biểu HĐND huyện Khóa XIX nhiệm kỳ 2021 -2026

Phó bi thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyện tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND huyện 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC XÁC NHẬN

       ĐỦ TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ

KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021-2026

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐBC ngày 16 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban bầu cử huyện Đức Thọ về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026) 

* Đơn vị bầu cử số 01 (Gồm các xã: Đức Lạng, Đức Đồng và Tân Hương)

- Ông NGÔ NGỌC HÂN

- Ông NGUYỄN CAO HOÀNG

- Bà THÁI THỊ BÍCH NGỌC

- Bà ĐƯỜNG THỊ PHÚ      

* Đơn vị bầu cử số 02 (Gồm các xã: Tân Dân và Hòa Lạc)

- Ông TRẦN CAO CƯỜNG

- Ông TRẦN VĂN MINH

- Ông NGUYỄN TIẾN THẮNG

- Ông NGUYỄN QUỐC TRỊ

* Đơn vị bầu cử số 03 (Gồm: Thị trấn Đức Thọ và xã Tùng Ảnh)

- Ông HOÀNG XUÂN HÙNG

- Ông BÙI NGỌC NHẬT

- Bà NGUYỄN THỊ THANH TÂM

- Bà LÊ THỊ HUYỀN TRANG

- Ông TRẦN QUANG TUẤN

* Đơn vị bầu cử số 04 (Gồm các xã: Lâm Trung Thủy và An Dũng)

- Bà NGUYỄN THỊ CHÂU

- Ông NGUYỄN ANH ĐỨC

- Ông ĐINH VĂN NAM

- Ông BÙI VIỆT THẮNG

- Ông ĐẶNG GIANG TRUNG

* Đơn vị bầu cử số 05 (Gồm các xã: Thanh Bình Thịnh và Yên Hồ)

- Bà PHAN THỊ BÌNH

- Bà NGUYỄN THỊ HOAN

- Bà TRẦN THỊ THÙY NHUNG

- Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN

- Ông TRẦN THANH TUẤN

* Đơn vị bầu cử số 06 (Gồm các xã: Bùi La Nhân và Quag Vĩnh)

- Ông NGUYỄN CÔNG HẢI

- Bà CÙ THỊ MỸ HIỆP

- Ông NGUYỄN QUÝ HƯỞNG

- Ông NGUYỄN XUÂN LINH

* Đơn vị bầu cử số 07 (Gồm các xã: Trường Sơn, Liên Minh và Tùng Châu)

- Ông TRẦN HOÀI ĐỨC

- Bà TRẦN THỊ THU HIỀN

- Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG (Đại đứcTHÍCH NGHIÊM THUẬN)

- Ông BÙI LÊ VĂN        


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
PHÁT THANH ĐỨC THỌ
Thống kê: 2.336.203
Trong năm: 1.452.905
Trong tháng: 139.359
Trong tuần: 38.080
Trong ngày: 2.846
Online: 38