Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có Thông báo số 150-TB/TU ngày 13/8/2021 về việc không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 8 năm 2021.

Theo lịch công tác của Tỉnh ủy, ngày 16/8/2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 8 năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải.

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 8 năm 2021.

Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận, rà soát, tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý các đơn, thư do các tổ chức, cá nhân gửi đến, theo đúng quy định.

Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, thực hiện.

theo Baohatinh.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.538.745
  Trong năm: 1.348.607
  Trong tháng: 112.804
  Trong tuần: 29.862
  Trong ngày: 1.283
  Online: 3