Gần 600 điều tra viên ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Thọ đang tích cực triển khai quyết liệt tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xác định hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025.

Ngày 7/10, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh do Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Hồng Cường làm tổ trưởng đã có buổi  kiểm tra công tác tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 tại huyện Đức Thọ. Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng, Trưởng phòng LĐ-TBXH Nghiêm Hoàng Tuấn, các thành viên BCĐ, Tổ giúp việc của huyện cùng dự.

Trưởng phòng LĐ-TBXH Nghiêm Hoàng Tuấn báo cáo kết quả rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và tiến độ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025.

 Toàn huyện đưa vào rà soát 21.485 hộ, trong đó số hộ nghèo tại thời điểm quản lý là 938 hộ, số cận nghèo là 1.600 hộ, số làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp 18.624 hộ. Đức Thọ đã thành lập 34 Ban chỉ đạo, tổ giúp việc cấp huyện , cấp xã  với 755 thành viên. 584 điều tra viên đã được tập huấn, trang bị kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ rà soát thu thập thông tin, đánh giá, chấm điểm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng:  Xác định đây là cuộc tổng rà soát có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi độ chính xác cao, khách quan, phản ánh đúng tình hình thực tế địa phương. Trong quá trình rà soát, thành viên BCĐ huyện, các xã, thị trấn thường xuyên bám sát cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn thôn, tổ dân phố kịp thời bổ sung những sai sót. Đức Thọ quyết tâm hoàn thành việc tổng rà soát  đúng thời gian quy định.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo  Nguyễn Hồng Cường kết luận tại buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Hồng Cường đề nghị : Huyện Đức Thọ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện tổng rà soát, từ đó nắm những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức rà soát tại các xã, thị trấn để có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời. Dành nhiều thời gian để kiểm tra các hồ sơ, tránh sai sót. Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan trung thực và công bằng.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 400.503
  Trong năm: 405.019
  Trong tháng: 105.364
  Trong tuần: 20.497
  Trong ngày: 2.735
  Online: 40