Chiều ngày 15/3, UBND huyện Đức Thọ tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 50 học viên là lãnh đạo và công chức: Tư pháp-hộ tịch, Văn phòng-Thống kê, Văn hóa-Xã hội các xã, thị trấn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng khai mạc hội nghị tập huấn.

Tại Hội nghị, các học viên đã được giảng viên của Sở Tư Pháp truyền đạt các nội dung tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg). Quyết định 25/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng,Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp truyền đạt các nội dung tại hội nghị tập huấn.

Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg  gồm 05 tiêu chí với 20 chỉ tiêu, là công cụ đo lường mức độ hoàn thành trách nhiệm được giao của chính quyền cấp xã trong tổ chức thi hành pháp luật, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa ở cấp cơ sở.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, các học viên còn được truyền đạt Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày  15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn điểm số, cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đánh giá xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhằm hoàn thành chỉ tiêu 18.4 trong Bộ tiêu chí Nông thôn mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.538.187
  Trong năm: 1.348.607
  Trong tháng: 112.804
  Trong tuần: 29.862
  Trong ngày: 49
  Online: 78