I. Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Đức Thọ Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 02393.831498

I. Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Đức Thọ

Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 02393.831498

II. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

      Quyền sử dụng đất ở theo Quyết định số: 863 /QĐ-UBND ngày  13/06/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu vực Quy hoạch Đồng Véo; Quy hoạch dân cư Sũng ông Trình thôn Yên Hội, Quy hoạch dân cư Ngọai Thương thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ chi tiết cụ thể như sau:

Tại xã Tùng Ảnh huyện Đức Thọ:

 Quyền sử dụng đất ở đối với 28 lô đất (tại Khu vực Quy hoạch Đồng Véo; Quy hoạch dân cư Sũng ông Trình thôn Yên Hội, Quy hoạch dân cư Ngọai Thương thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh), với tổng diện tích đất: 4.838 m2, Tổng giá khởi điểm: 28.822.880.000 đồng

III. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

          1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Về cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Về trang thiết bị:

+ Máy vi tính (máy vi tính xách tay hoặc máy vi tính để bàn).

+ Máy in

+ Máy chiếu, màn chiếu.

+ Hòm đựng phiếu trả giá.

          + Biển tên, thẻ đấu giá viên, thẻ khách hàng tham gia đấu giá, thẻ đại biểu tham dự phiên đấu giá…

          + Các công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm phục vụ việc niêm phong hòm phiếu.

2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả:

-  Có Quy chế cuộc đấu giá phù hợp theo quy định hiện hành.

          -  Lựa chọn hình thức đấu giá phù hợp, đa dạng để tránh để lộ thông tin, hạn chế tiêu cực trong đấu giá về vấn nạn “cò” đấu giá làm lũng đoạn giá.

          - Có Website của công ty, đã thực hiện ký hợp đồng về việc đăng tin quảng cáo với các đơn vị có uy tín (ví dụ: Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện…).

-  Bảo mật tuyệt đối thông tin của khách hàng tham gia đấu giá.

          - Một số nội dung khác tùy theo điều kiện, đặc điểm của tài sản đấu giá.

3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

-  Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp.

- Thời gian hoạt động: Có từ 01 năm kinh nghiệm trở lên.

- Có tối thiểu 02 đấu giá viên đang hoạt động thường xuyên tại công ty.

          -  Đấu giá viên tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo quy định, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên.

          -  Có tối thiểu 05 hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất với các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời hạn 03 tháng gần nhất.

          4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

          5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản được Sở Tư Pháp Hà Tĩnh công bố.

          6. Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định:

          -  Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của Công ty (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của Pháp luật; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập).

          - Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao tài sản đấu giá cho khách hàng.

          - Các công tác hỗ trợ khác cho đơn vị có tài sản đấu giá.  

          - Có tài khoản tại nhiều Tổ chức tín dụng khác nhau để khách hàng có nhiều sự lựa chọn trong việc nộp tiền đặt trước và tránh việc tổ chức tín dụng để lộ thông tin.

          -  Phải có makét cho mỗi phiên đấu giá.

IV. Thời gian địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

- Thời gian: 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành thông báo này.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: Tại UBND huyện Đức Thọ

  Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại: 02393.831498

UBND huyện Đức Thọ mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp./.

 

Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

  - Phòng TN-MT;

  - Ban biên tập Trang TTĐT huyện;

  - UBND xã Tùng Ảnh;

  - Các đơn vị, tổ chức có liên quan;

  - Lưu: VT, TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

      Trần Quang Tuấn

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.049.657
  Trong năm: 1.334.523
  Trong tháng: 118.468
  Trong tuần: 26.657
  Trong ngày: 3.955
  Online: 146