Sáng ngày 9/8, xã Liên Minh tổ chức khai mạc diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 1,5 ngày đêm ( ngày 9/8 – 10/8).

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng phát biểu khai mạc cuộc diễn tập.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng nhấn mạnh: Diễn tập chiến đấu xã  trong khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất và toàn diện cho hệ thống chính trị ở cấp xã, nhằm giữ vững ANTT, TTATXH, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, chủ động ngăn ngừa và xử lý có hiệu quả các tình huống ngay tại cơ sở. Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị đối với Ban tổ chức, khung tập của xã Liên Minh phải xác định tốt nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế diễn tập, vận dụng linh hoạt các nội dung diễn tập vào tình hình thực tế của địa phương và đặc điểm địa bàn dân cư, từng thành viên trong khung tập phải tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, chấp hành nghiêm chế độ bảo mật và các quy định đảm bảo an toàn trong quá trình diễn tập.

Cuộc diễn tập chiến đấu xã Liên Minh trong khu vực phòng thủ năm 2022 tiến hành theo 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của  địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu gồm tiến hành xử trí một số tình huống đánh địch tiến công vào địa bàn; Trung đội Dân quân cơ động xã phối hợp với các lực lượng đánh địch tiến công vào địa bàn.

Nhận lệnh và thực hiện các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu lên cao.

Sau diễn tập, địa phương sẽ tiếp tục bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống văn kiện chiến đấu phòng thủ, từng bước nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng - an ninh trên địa bàn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.184.435
  Trong năm: 1.344.794
  Trong tháng: 142.581
  Trong tuần: 27.702
  Trong ngày: 238
  Online: 17