Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143 ngày 12/5/1992 của Tổng cục Chính trị về tiến hành Cuộc vận động Xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội (1992 -2022).

Những năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị được Ban CHQS huyện Đức Thọ tích cực triển khai gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được kết quả tốt. Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, phát triển phong trào tập thể quân nhân phấn đấu, rèn luyện theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị.  Phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng môi trường văn hóa; duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ quy định, xây dựng cảnh quan môi trường, nơi ăn ở, sinh hoạt gọn gàng, sạch sẽ, chính quy, thống nhất; đồng thời tích cực chủ động đấu tranh, ngăn chặn văn hoá phẩm xấu độc, các tệ nạn xã hội không để xâm nhập vào đơn vị.

Từ kết quả thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, hàng năm đơn vị đều đạt tiêu chuẩn “Đơn vị dân vận tốt”. Nhiều năm được công nhận “Đơn vị có môi trường văn hoá tốt”, đạt 100% chỉ tiêu theo quy định.

Phát huy những kết quả đạt được, Đảng ủy, Ban CHQS huyện xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị. Coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với xây dựng Lực lượng vũ trang huyện vững mạnh; tiếp tục phát huy vai trò của các tập thể, cá nhân xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tốt đẹp trong quân đội, tạo động lực thúc đẩy toàn lực lượng vũ trang thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

      Nhân dịp này, Ban CHQS huyện đã khen thưởng 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị về Cuộc vận động Xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị Quân đội 1992 – 2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.334.341
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 281
  Online: 16