Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng Tư pháp (UBND huyện Đức Thọ) tổ chức các buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật miễn phí cho hơn 700 người dân trên địa bàn các xã, thị trấn.

Đại diện Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giới thiệu cho bà con về mục đích, ý nghĩa của hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý với người dân.

Tại các buổi truyền thông, trợ giúp viên pháp lý đã phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân như Luật đất đai năm 2013, Luật Dân sự năm 2015, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, ...cùng một số văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến đời sống pháp lý cơ sở.

Các trợ giúp viên pháp lý đang tư vấn, hướng dẫn, trực tiếp giải đáp các thắc mắc liên quan đến pháp luật cho người dân trên địa bàn Thị trấn Đức Thọ.

Ngoài việc tuyên truyền, giới thiệu các văn bản pháp luật, trợ giúp viên pháp lý còn trực tiếp giải đáp những thắc mắc của người dân xung quanh lĩnh vực đất đai, hôn nhân gia đình, quyền thừa kế, chính sách pháp luật cho người có công, chính sách đối với trẻ em; trình tự thủ tục và thẩm quyền xem xét giải quyết đối với từng vụ việc dân sự cụ thể...

Bên cạnh các nội dung về đất đai, trợ giúp viên cũng nhận được rất nhiều câu hỏi từ người dân về việc giải quyết các vụ việc vi phạm hành chính, các chính sách cho người có công với cách mạng.

Buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại  xã Lâm Trung Thủy.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh còn cấp phát Đĩa CD phát thanh chương trình “Trợ giúp pháp lý với người dân” và các tài liệu liên quan đến các lĩnh vực pháp luật thiết yếu cho người dân, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.351.284
  Trong năm: 1.456.629
  Trong tháng: 131.962
  Trong tuần: 31.439
  Trong ngày: 574
  Online: 49