Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Đức Thọ tại Trú sở cơ quan UBND huyện Đức Thọ

Đính kèm

Đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.679.848
  Trong năm: 1.335.669
  Trong tháng: 101.788
  Trong tuần: 32.618
  Trong ngày: 7.722
  Online: 7