Thực hiện Chương trình và kế hoạch của Công an tỉnh về việc tập huấn điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật năm 2022, sáng ngày 02/11/2022, Ban kiểm tra công tác tập huấn điều lệnh Công an tỉnh đã dự và tiến hành kiểm tra tại Công an huyện Đức Thọ.

Nội dung kiểm tra gồm tìm hiểu nhận thức; điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND, các động tác phòng ngự, tấn công; bài võ thuật tổng hợp 25, 38 và 44 động tác. Huấn luyện môn bắn súng.

Nghi lễ trao tặng bằng khen, giấy khen

Điều lệnh, đội ngũ CAND

Bài võ thuật tổng hợp 25, 38 và 44 động tác.

Các động tác phòng ngự, tấn công

Qua kiểm tra, Ban kiểm tra công tác tập huấn điều lệnh Công an tỉnh đánh giá cao kết quả tập huấn điều lệnh của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đức Thọ đã nhận thức sâu sắc về Điều lệnh, đội ngũ CAND, nghi lễ chào cờ và nghi lễ trao tặng bằng khen, giấy khen đúng theo quy định của Bộ Công an. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện thực hành đầy đủ các động tác về điều lệnh đội ngũ CAND; Thực hiện đánh các bài võ tổng hợp cơ bản đúng động tác, mạnh mẽ, dứt khoát.

Thông qua đợt tập huấn giúp cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đức Thọ nâng cao nhận thức, nắm vững các nội dung, thực hành đúng quy định về Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình, chế độ công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.339.964
  Trong năm: 1.453.719
  Trong tháng: 142.439
  Trong tuần: 37.473
  Trong ngày: 1.336
  Online: 202