Chiều ngày 9/11, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện có buổi kiểm tra, đánh giá, thẩm định, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Trường Sơn.

Thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Theo báo cáo của UBND xã, đến nay Trường Sơn đạt 13/20 tiêu chí, còn 7 tiêu chí chưa đạt, gồm: giao thông, thông tin và truyền thông, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, hành chính công; y tế; môi trường; khu dân cư kiểu mẫu.

Các trường học trên địa bàn xã Trường Sơn đều đạt chuẩn quốc gia. Trong đó: Trường THCS đạt chuẩn mức độ 1, Trường Tiểu học và trường Mầm non đạt chuẩn mức độ 2.

100% các tuyến đường liên thôn được bê tông hóa.

Nhà văn hóa xã được đầu tư xây dựng khang trang.

Hiện nay, xã Trường Sơn đang tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng thu nhập đồng thời bổ sung cơ sở vật chất  tại các nhà văn hóa thôn; xây dựng 2 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ....

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức đề nghị xã Trường Sơn tiếp tục rà soát đánh giá cụ thể từng chỉ tiêu, tiêu chí, triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt.

Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Trường Sơn tiếp tục rà soát đánh giá cụ thể lại từng chỉ tiêu;  triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư hệ thống đường giao thông nông thôn, phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong việc xây dựng các mô hình để giúp nhân dân phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập; đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.334.337
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 275
  Online: 9