Chiều ngày 23/11, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và giao ban công tác Đảng tháng 11.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đồng; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Đặng Giang Trung, Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức; các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị , địa phương và các đồng chí báo cáo viên Huyện uỷ cùng dự.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải – Trưởng Công an huyện quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và dự thảo Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 12 – NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII).

Thông qua hội nghị học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, từ đó triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thực tế.

Trưởng cơ quan Tổ chức – Nội vụ Nguyễn Ngọc Tuấn hướng dẫn đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2022.

Tiếp đó các ban xây dựng Đảng triển khai các nội dung tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, hướng dẫn đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Đặng Giang Trung kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Đặng Giang Trung đề nghị trên tinh thần Nghị quyết số 12 – NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy, ngay sau hội nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch sát với thực tiễn, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong quá trình thực hiện. Nắm vững, hiểu sâu, thực hiện nghiêm túc nghị quyết; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất cao về ý chí và hành động để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Đặng Giang Trung đề nghị các Đảng bộ, chi bộ tập trung tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện, nhất là tuyên truyền kết quả hội nghị Trung ương 6; Tập trung xử lý các kiến nghị của Nhân dân sau đối thoại lần 2; tập trung cho công tác kiểm tra, giám sát; Chuẩn bị các nội dung đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cuối năm.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.339.866
  Trong năm: 1.453.719
  Trong tháng: 142.439
  Trong tuần: 37.473
  Trong ngày: 1.143
  Online: 78