NGHỊ QUYẾT Về phân bổ Kế hoạch vốn ngân sách XDCB tập trung bổ sung có mục tiêu cho các dự án đầu tư năm 2023

Đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.336.255
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 2.923
  Online: 21