Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính (CCHC)

Đính kèm

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.336.294
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 2.978
  Online: 74