Chiều ngày 9/5, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện có buổi kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2022 - 2025 tại xã Đức Đồng. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức và Trưởng phòng NN-PTNT Nghiêm Sỹ Đông chủ trì buổi làm việc.

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đường Thị Phú, các phòng, ngành liên quan cùng tham  dự.

Theo báo cáo của BCĐ xây dựng NTM xã Đức Đồng, đến thời điểm này xã đã cơ bản giữ vững các tiêu chí xã NTM và đang tập trung xây dựng xã NTM nâng cao. Hệ thống đường giao thông nông thôn được cứng hóa 10,267/10,27 km, 3/3 trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn; 5/9 khu dân cư kiểu mẫu, thu nhập bình quân trên địa bàn năm 2022 đạt 47,5 triệu đồng/người/năm...

Đường vào thôn Sơn Thành...

... Mô hình trồng dưa leo của hộ ông Nguyễn Xuân Bồng, thôn Thanh Sơn...

... Chỉnh trang nhà văn hóa thôn...

... Người dân lắp đặt hố xử lý nước thải sinh hoạt...

... Người dân xây dựng mương thoát thải trong khu dân cư...

... Xây dựng kênh mương thủy lợi  phục vụ sản xuất

Hiện nay, xã Đức Đồng đang tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng thu nhập, bổ sung cơ sở vật chất  tại các nhà văn hóa thôn; xây dựng 4 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ....

Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức kết luận buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức đề nghị xã Đức Đồng rà soát lại những tiêu chí chưa đạt, hoặc tiến độ chậm, nhất là các tiêu chí: Quy hoạch, Giao thông, Văn hóa, Cơ sở hạ tầng và thương mại nông thôn; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; Hành chính công; môi trường và Khu dân cư kiểu mẫu... quyết liệt chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí để đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào cuối năm nay./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.131.690
  Trong năm: 1.424.562
  Trong tháng: 178.233
  Trong tuần: 54.151
  Trong ngày: 5.315
  Online: 119