Chiều ngày 9/5, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật. huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và ký kết chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023.

Phó Phòng Tư pháp huyện Thái Thị Thu Thủy thông qua thông báo phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật.

Theo kế hoạch năm 2023, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện sẽ triển khai các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật với những nội dung trọng tâm như: cập nhật những văn bản mới của các bộ luật đã được Quốc Hội thông qua, nhất là bộ luật dân sự, hình sự, luật cải cách hành chính, cải cách tư pháp...Đổi mới hình thức tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật, thông qua các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, lồng ghép trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật trong các cuộc họp, hội nghị, tổ chức các hoạt động sân khấu hóa tuyên truyền về pháp luật như: phiên tòa giả định...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu thực trạng, nguyên nhân dẫn đến gia tăng các loại tội phạm, đó là nhiều trường hợp không hiểu biết về pháp luật, hoặc hiểu biết nhưng chưa đầy đủ, dẫn đến có những hành vi vi phạm pháp luật.

Chánh án TAND huyện Nguyễn Huy Trọng cho rằng qua công tác xét xử, có rất nhiều trường hợp nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật là do hiểu biết về pháp luật còn hạn chế.   

Trưởng Công an huyện Nguyễn Văn Hải đề nghị Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện làm tốt hơn nữa công tác kết nối, phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân. Thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là luật Hình sự, tăng cường đấu tranh với các hành vi xâm phạm cơ thể người khác. Ngành Tư pháp cần cập nhật thường xuyên những văn bản mới của luật đến các thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật. Tăng cường công tác giáo dục pháp luật trong học sinh, thanh thiếu nhi, nhất là ngăn ngừa các hành vi bạo lực học đường.

Kết luận hội nghị Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Hoàng Xuân Hùng đề nghị lãnh đạo các ban, phòng, ngành đoàn thể cấp huyện, cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh phù hợp với thực tiễn. Thành viên hội đồng thường xuyên phối hợp chặt chẽ để tổ chức tuyên truyền, giáo dục hiệu quả hơn.

Đại diện lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, các cơ quan, đơn vị ký kết thực hiện có hiệu quả các nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023./.

 

 

  

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.679.892
  Trong năm: 1.335.669
  Trong tháng: 101.788
  Trong tuần: 32.618
  Trong ngày: 7.808
  Online: 41