HĐND – UBND

HUYỆN ĐỨC THỌ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Đức Thọ, ngày 31  tháng 5 năm 2023

 

 

        CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023

 

 1. MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai quyết liệt, toàn diện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, văn bản pháp luật của Trung ương, của tỉnh, huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

2. Thực hiện tiếp xúc cử tri, chuẩn bị các nội dung và tổ chức kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX. Tăng cường giám sát của HĐND trong việc thực hiện cải cách hành chính, thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, đô thị văn minh.

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, thu ngân sách, GPMB, TĐC phục vụ triển khai các công trình, dự án nhất là dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi. Chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu năm 2023, tập trung, tích tụ ruộng đất, làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng; chủ động phòng, chống thiên tai, hạn hán, cháy rừng, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo.

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

 

Ngày

Nội dung công việc

Tham mưu

Lãnh đạo

HĐND – UBND

 

 

01

Thứ 5

Sáng:

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ chào cờ; sinh hoạt chi bộ Khối cơ quan tháng 3.

- Giao ban NTM, ĐTVM tại các xã, thị trấn

 

 

 

Tổ công tác

 

 

 

Chiều: Đi kiểm tra cơ sở

 

 

 

 

02

Thứ 6

Sáng: Tiếp xúc cử tri với ĐB HĐND huyện tại xã Bùi La Nhân

 

Chủ tịch, PCT HĐND, UBND

 

 

Chiều: Tiếp xúc cử tri với ĐB HĐND huyện tại xã Tùng Ảnh

 

Chủ tịch, PCT HĐND, UBND

 

 

03

Thứ 7: Chiều: Sinh hoạt chi bộ khối nông thôn

 

 

 

 

04

Chủ nhật: Đi kiểm tra cơ sở

 

 

 

 

05

Thứ 2

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiếp công dân định kỳ

Sáng: - Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW

 

 

 

VP HĐND - UBND

 

 

 

Đ/c Chủ tịch

UBND

 

 

Chiều:

- Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (Kỳ họp chuyên đề).

- Tỉnh họp nghe báo cáo về nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ dự án đường cao tốc Bắc – Nam đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Chủ tịch

UBND

 

 

06

Thứ 3

Sáng:

- UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5

 

 

Văn phòng HĐND- UBND

 

Đ/c Chủ tịch

UBND

 

 

Chiều: Giao ban Thường trực Huyện ủy

 

Đ/c Chủ tịch UBND

 

 

07

Thứ 4

Sáng:

- Giao ban xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

- Họp Thường trực HĐND huyện

 

- Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Hoàng Văn Thụ, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Tổ công tác

 

VP HĐND - UBND

 

 

 

Đ/c Chủ tịch HĐND

Đ/c Hùng – PCT UBND

 

 

Chiều: - Đi kiểm tra cơ sở

 

 

 

 

08

Thứ 5

Sáng: Giao ban NTM, ĐTVM tại các xã, thị trấn

Tổ công tác

 

 

 

 

Chiều: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ huyện Đức Thọ.

 

Đ/c Chủ tịch, PCT HĐND, UBND

 

 

09

Thứ 6

Sáng: Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ chiếu đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023

Ban chỉ huy QS huyện

Đ/c Chủ tịch UBND

 

 

Chiều: Họp Đề án Tích tụ ruộng đất

Phòng TNMT

Đ/c chủ tịch, các đ/c PCT UBND

 

 

10

11

Thứ 7, Chủ nhật: Kiểm tra công tác GPMB, NTM

 

 

 

 

12

Thứ 2

Sáng: Giao ban UBND huyện

VP HĐND – UBND

Đ/c Chủ tịch UBND

 

 

Chiều: Giao ban Thường trực Huyện ủy

 

Đ/c Chủ tịch

UBND

 

 

13

Thứ 3

Sáng: Đi kiểm tra cơ sở

 

 

 

 

Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc vơi Đảng ủy xã Đức Lạng

 

Đ/c Chủ tịch UBND

 

 

14

Thứ 4

Sáng:

- Tiếp xúc cử tri với ĐB HĐND tỉnh tại xã Liên Minh

- Giao ban xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

 

VP HĐND – UBND

Tổ công tác

 

Chủ tịch, PCT HĐND

 

 

Chiều: Tiếp xúc cử tri với ĐB HĐND tỉnh tại xã Lâm Trung Thủy

VP HĐND – UBND

Chủ tịch, PCT HĐND

 

 

15

Thứ 5

Sáng:

- Giao ban NTM, ĐTVM tại các xã, thị trấn

- Thẩm tra báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện

 

Tổ công tác

Ban pháp chế - HĐND

 

 

 

Chiều: Họp BTV Huyện ủy nghe dự thảo báo cáo nội dung các cuộc Kiểm tra, Thanh tra; việc thực hiện các KL sau TT, KT, Kiểm toán

 

 

Đ/c Chủ tịch, PCT HĐND, UBND

 

 

16

Thứ 6

Sáng: Đi kiểm tra cơ sở

 

 

 

 

Chiều: Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Phòng Y tế

Đ/c Hùng – PCT UBND

 

 

17

18

Thứ 7, Chủ nhật: Kiểm tra công tác GPMB, NTM, ĐTVM

 

 

 

 

19

Thứ 2

Sáng:

- Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 01 năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Họp Thường trực HĐND huyện

 

 

 

Đ/c Chủ tịch, các Đ/c PCT UBND

Chủ tịch, PCT HĐND

 

 

Chiều: Giao ban Thường trực Huyện ủy

 

Đ/c Chủ tịch UBND

 

 

20

Thứ 3

Đ/c Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ

Sáng: Thẩm tra báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ 11 HĐND huyện

Hội thảo về Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đức Thọ năm 2023

 

 

Ban KT – XH

Phòng VH- TT

 

 

Đ/c Chủ tịch HĐND

Đ/c Chủ tịch UBND

 

 

Chiều: UBND huyện họp sơ kết đánh giá giá kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

VP HĐND -UBND

Đ/c Chủ tịch UBND

 

 

 

21

Thứ 4

Sáng: Giao ban xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu;

Tổ công tác

 

 

 

 

Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với xã An Dũng

 

Đ/c Chủ tịch UBND

 

 

22

Thứ 5

Sáng:  Giao ban NTM, ĐTVM tại các xã, thị trấn

Tổ công tác

 

 

 

Chiều: Ban chỉ đạo NTM huyện họp sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

VPĐPXD

NTM

Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT HĐND, UBND

 

 

23

Thứ 6

Sáng: Giao ban UBND huyện

 

Đ/c Chủ tịch UBND

 

 

Chiều: Hội nghị BTV Huyện ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; cho ý kiến nội dung kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX

 

Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT HĐND, UBND

 

 

24

25

Thứ 7, Chủ nhật: Kiểm tra công tác GPMB, NTM, ĐTVM

 

 

 

 

26

Thứ 2

Sáng:

 - Tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, ủy viên BTV Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2025-2030

- Giao ban UBND huyện

 

 

 

 

 

VP HĐND - UBND

 

Đ/c Chủ tịch UBND

 

 

Các đ/c PCT UBND

 

 

Chiều: Giao ban Thường trực Huyện ủy

 

Đ/c Chủ tịch UBND

 

 

27

Thứ 3

Sáng: Hội nghị BCH Đảng bộ huyện đánh giá công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

 

 

Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT HĐND, UBND

 

 

Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với các cơ quan Khối Nội chính

 

Đ/c Chủ tịch UBND

 

 

28

Thứ 4

Sáng:

- Giao ban xã xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu;

- Tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 

Tổ công tác

 

 

 

 

Đ/c Chủ tịch UBND

 

 

Chiều: Thường trực Tỉnh ủy nghe Đề án trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư trần phú và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

 

Đ/ Chủ tịch UBND

 

 

29

Thứ 5

Họp HĐND huyện kỳ họp thứ 11, khóa XX (29-30/6/2023)

VP HĐND - UBND

Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT HDDND, UBND

 

 

30

Thứ 6

Sáng: Họp HĐND huyện kỳ họp thứ 11, khóa XX ( 29-30/6/2023)

VP HĐND - UBND

Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT HDDND, UBND

 

 

Chiều: Sơ kết khối thi đua tỉnh tổ chức tại Đức Thọ

Phòng Nội vụ

Đ/c Chủ tịch UBND

 

 

 

 

             

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;

- TTr huyện ủy – HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện;

- Chánh, phó Văn phòng HĐND-UBND;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.

HĐND - UBND HUYỆN

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.336.439
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 3.168
  Online: 73