Sáng ngày 21/7, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030 và tiêu chí y tế trong xây dựng NTM.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị,  Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng  đề nghị: UBND và Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nghiêm túc tiếp thu những nội dung đã được triển khai tại hội nghị, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia, phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn đạt hiệu quả.

Thạc sỹ: Nguyễn Việt Thắng, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ - Sở Y tế triển khai  Bộ Tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030 và tiêu chí y tế trong xây dựng NTM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030; báo cáo kết quả hoạt động duy trì chuẩn Quốc gia theo QĐ 4667/QĐ-BYT; đánh giá mức độ đạt chuẩn theo Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 09/03/2023 của Bộ Y tế; triển khai kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia năm 2023 và lộ trình thực hiện đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030; Triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Đối với các tiêu chí chấm điểm, Bộ Y tế hướng dẫn đưa ra 10 tiêu chí (trong đó có 47 chỉ tiêu) chấm điểm, có tổng số điểm là 100 điểm.

Việc triển khai Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện theo từng vùng địa lý khác nhau.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.656.072
  Trong năm: 1.659.590
  Trong tháng: 170.216
  Trong tuần: 44.741
  Trong ngày: 2.741
  Online: 158