52 chiến sỹ thuộc 15 cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Đức Thọ vừa bước vào đợt huấn luyện chiến đấu lực lượng tự vệ đợt 2 năm 2023.

Sáng ngày 11/9, Ban CHQS huyện Đức Thọ tổ chức khai mạc huấn luyện chiến đấu cho lực lượng tự vệ đợt 2 năm 2023.

Đợt 2 năm 2023, tổng quân số lực lượng tự vệ của Đức Thọ tham gia huấn luyện là 52 chiến sỹ thuộc 15 cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn. Thời gian huấn luyện kéo dài từ ngày 11- 19/9/2023.

Thiếu tá Phan Trọng Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Đức Thọ đề nghị đội ngũ giáo viên, lực lượng tự vệ đảm bảo huấn luyện đúng nội dung, chương trình, thời gian và quân số theo quy định; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ về mọi mặt, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Các chiến sỹ sẽ được huấn luyện ở 2 nội dung là giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự. Trong đó, giáo dục chính trị gồm các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam; quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay,...

Các chiến sỹ sẽ được huấn luyện ở 2 nội dung là giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự.

Nội dung huấn luyện quân sự gồm: thực hành huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ, chiến thuật...

Đợt huấn luyện góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật cho lực lượng tự vệ. Từ đó, vận dụng linh hoạt vào quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.131.779
  Trong năm: 1.424.562
  Trong tháng: 178.233
  Trong tuần: 54.151
  Trong ngày: 5.446
  Online: 172