UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu thống nhất, triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chặt chẽ, hiệu quả; đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, đúng quy định, hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao.

Bảo đảm 100% đơn vị cấp xã phải có từ 2 công dân trở lên nhập ngũ vào quân đội

Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 vừa được UBND tỉnh ban hành nhằm mục đích phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS), ban, ngành, đoàn thể các cấp.

Trong đó, cơ quan quân sự, công an các cấp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia CAND năm 2024 theo quy định. Tổ chức tuyển chọn chặt chẽ, khách quan, chính xác, đảm bảo số lượng, chất lượng; giao nhận quân đúng hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4.

Chỉ tiêu cụ thể giao cho các huyện, thành phố, thị xã (gọi tắt cấp huyện) tuyển chọn (theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024). Bảo đảm 100% các xã, phường, thị trấn đều phải có từ 2 công dân trở lên nhập ngũ vào quân đội và đảm bảo chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; tuyệt đối không để cấp xã không có công dân nhập ngũ.

Các nội dung cần triển khai

Quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; ban hành văn bản, kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tuyển quân năm 2024; ban hành quyết định giao chỉ tiêu, quyết định kiện toàn hội đồng NVQS các cấp, tổ sơ tuyển sức khỏe NVQS cấp xã, hội đồng khám sức khỏe NVQS cấp huyện. Rà soát, đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (SSNN), sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS, tuyển chọn công dân nhập ngũ...

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn chi tiết các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức thực hiện.

Cụ thể về tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân: giao Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh hiệp đồng với các đơn vị nhận quân; chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện tổ chức hiệp đồng giao, nhận quân theo thời gian đã quy định.

Về tổ chức lễ giao, nhận quân: cấp huyện tổ chức lễ giao, nhận quân cho các công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an theo Quyết định số 2185/QĐ-BTTM ngày 21/11/2012 của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Hướng dẫn số 2332/HD-BTM ngày 15/12/2017 của Bộ Tham mưu Quân khu 4 về việc hướng dẫn tổ chức lễ giao, nhận quân.

Lễ giao, nhận quân phải bố trí nơi trang trọng, có diện tích đủ cho các thành phần tham dự và Nhân dân đến tham quan (không bố trí trong khuôn viên Ban CHQS cấp huyện, sân bóng trường học).

Về thời gian thực hiện

Tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS: hoàn thành trước ngày 18/12/2023.

Tổ chức hiệp đồng giao nhận quân cấp tỉnh: hoàn thành trước ngày 31/12/2023; cấp huyện: hoàn thành trước ngày 5/1/2024.

Hoàn chỉnh hồ sơ công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; tổ chức thâm nhập và chốt quân số: trước ngày 20/01/2024.

Tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ: trước ngày 31/1/2024.

Tổ chức giao, nhận quân: dự kiến từ ngày 25/2/2024 đến ngày 27/2/2024 (tức ngày 16 đến ngày 18 tháng Giêng năm Giáp Thìn, thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau)...

Kế hoạch cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.357.713
  Trong năm: 1.456.025
  Trong tháng: 134.824
  Trong tuần: 31.359
  Trong ngày: 2.774
  Online: 132