Sáng ngày 07/8, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, Trưởng phòng NN - PTNT Nghiêm Sỹ Đông chủ trì cuộc họp về đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, Nguyễn Anh Đức ( người ngồi bên phải ) và Trưởng phòng NN-PTNT - Chánh Văn phòng ĐPXDNTM huyện Nghiêm Sỹ Đông chủ trì 

Trưởng phòng NN - PTNT huyện Nghiêm Sỹ Đông báo cáo kết quả xây dựng NTM 7 tháng năm 2021.

7 tháng năm 2021, huyện Đức Thọ thực hiện có hiêu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh covid 19, vừa tập trung thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Tuy nhiên do gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nên một số chỉ tiêu đạt thấp só với kế hoạch. Về mô hình kinh tế thành lập mới 43 mô hình, đạt 45,26%, ( trong đó 4/15 xã từ đầu năm đến nay không xây dựng được mô hình nào ), làm trên 13 km giao thông nông thôn đạt gần 47% ( có 3 xã chưa nhận xi măng làm đường, 5 xã chưa nhận xi măng làm kênh mương ), chỉ tiêu về kênh mương nội đồng, rãnh thoát nước chỉ đạt gần 28%. Về xây dựng khu dân cơ mẫu, vườn mẫu cơ bản đạt theo kế hoạch như: 13/20 thôn đạt 10 tiêu chí, cải tạo, chỉnh trang trên 1730 vườn tạp, vườn hộ, trong đó 42 vườn đạt chuẩn vườn mẫu. Năm 2021 có 32 ý tưởng sản phẩm OCOOP, trong đó 19 ý tưởng được tỉnh chấp thuận. Đối với 5 xã xây dựng NTM nâng cao trong năm, cũng còn nhiều tiêu chí cần bổ sung như: giao thông ngõ xóm, tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch, khu dân cư mẫu, sản phẩm OCOOP...

  Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, nêu những khó khăn, tác động lớn đến tiến độ xây dựng NTM, đó là giải ngân ngân sách xây dựng NTM chậm, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, thành lập mô hình kinh tế, việc làm đường GTNT chậm do có nhiều hộ bất khả kháng...

Ông Nguyễn Xuân Linh - Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân: Địa phương đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, đến nay đã nhận gần 100 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn. Từ nay đến cuối năm, địa phương tiếp tục tập trung cao thực hiện hoàn thành tiêu chí xây dựng khu dân cư mẫu, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, thành lập mô hình kinh tế. Kiến nghị huyện cấp ngân sách để giúp đỡ địa phương tháo gỡ khó khăn...  

Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch UBND xã Lâm Trung Thủy: Từ đầu năm đến nay, xã đã tạp trung quyết liệt chỉnh trang khu dân cư, xây dựng khu dân cư mẫu, làm mới và mở rộng nhiều tuyến đường GTNT, bồn hoa, bờ rào xanh, 15/15 thôn xóm đều ra quân, với quyết tâm đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Tuy nhiên khó khăn hiện nay là việc mở rộng đường ngõ xóm, nguồn đầu tư để xây dựng trường học hạn chế, thu nhập mới đạt 39 triệu/người, trong khi đó chỉ tiêu giao là 41 triệu...Mong muốn ngành chuyên môn hướng dẫn thêm để địa phương hoàn thiện các hồ sơ, huyện hỗ trợ thêm ngân sách...

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND huyện - trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Nguyễn Anh Đức nhấn mạnh: thời gian còn lại của năm, các địa phương tập trung rà soát, đánh giá chính xác những việc đã làm được, cũng như tồn tại, hạn chế, từ đó có khung kế hoạch cụ thể, giải pháp quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị, duy trì bền vững xã NTM, và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí NTM nâng cao đã đăng ký.

Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị các ban, phòng, ngành chuyên môn cấp huyện bám sát cơ sở, hướng dẫn, giúp đỡ các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, nhất là tiêu chí khi dân cư mẫu, xây dựng sản phẩm OCOOP, làm đường GTNT, kênh mương thủy lợi, mương thoát thải, trường học, nhà văn hóa thôn xóm...Trong quá trình thực hiện, các địa phương căn cứ theo ý kiến chỉ đạo của văn phòng NTM tỉnh. Đồng thời đảm bảo an toàn dịch bệnh covid 19./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.132.028
  Trong năm: 1.424.562
  Trong tháng: 178.233
  Trong tuần: 54.151
  Trong ngày: 5.771
  Online: 162