Sở Y tế Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường quản lý người đến/về từ vùng có dịch COVID-19.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại một số tỉnh phía Nam vẫn đang diễn biến phức tạp với số ca mắc cộng đồng còn nhiều; dự báo trong thời gian tới, số lượng công dân của tỉnh Hà Tĩnh đi làm ăn, học tập tại các tỉnh phía Nam hết giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ sẽ về quê rất nhiều.

Để tiếp tục quản lý chặt chẽ người từ vùng thực hiện Chỉ thị số 15 CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5977/UBND-VX1 ngày 11/9/2021 về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người từ khu vực có dịch COVID-19 đến về địa phương.

UBND cấp huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn; trung tâm y tế và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân liên lạc, thông tin cho người nhà nếu về quê phải chủ động báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan y tế để được hướng dẫn, cách ly y tế phù hợp; thực hiện quản lý, theo dõi sức khỏe chặt chẽ đối với người từ vùng thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg về trên địa bàn, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 317.329
  Trong năm: 290.009
  Trong tháng: 128.532
  Trong tuần: 41.395
  Trong ngày: 3.598
  Online: 51