Cùng với cả nước lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ của Hà Tĩnh nói chung và huyện Đức Thọ nói riêng bằng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đã không ngừng nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”,

Ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh “Quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy”. Từ đó đến nay, vào dịp tháng 10 và ngày 04/10 hằng năm lực lượng Cảnh sát PCCC đều tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ, UBND địa phương tổ chức các hoạt động về lĩnh vực PCCC nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy cho người dân; lực lượng Cảnh sát PCCC tổ chức thi nghiệp vụ; tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức về pháp luật và nghiệp vụ PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức mít tinh, hội họp, tuyên dương thành tích tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác PCCC. Ngày 04/10/1996, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý Nhà nước đối với công tác PCCC, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 369/1996/QĐ-TTg về việc lấy ngày 4/10 hàng năm là “Ngày phòng cháy, chữa cháy toàn dân” và Luật PCCC ban hành năm 2001 đã quy định lấy ngày 04/10 hằng năm là “Ngày toàn dân PCCC”. Kể từ khi có văn bản pháp luật quy định thì ngày 04/10 càng được thực hiện nhiều hoạt động PCCC và lực lượng Cảnh sát PCCC tổ chức các hoạt động mang tính truyền thống. Đến ngày 22/9/2015, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 5490/QĐ-BCA-X11 xác định ngày 04/10/1961 là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Hướng dẫn sử dụng bình bột, bình CO2 cho lực lượng phòng cháy ở các doanh nghiệp 

Ngay từ khi mới thành lập, đi đôi với việc tham gia cùng toàn đảng, toàn quân và toàn quân ta đánh thắng chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ra miền Bắc, lực lượng Cảnh sát PCCC đã bắt tay xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý đặt những viên gạch đầu tiên cho công tác quản lý nhà nước. Trong những năm qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật luôn được Nhà nước điều chỉnh phù hợp với từng thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. Từ Pháp lệnh Phòng cháy, chữa cháy năm 1961 đến Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013, Chỉ thị 47 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC đã hình thành hệ thống quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, tạo ra cơ sở pháp lý trong việc thực thi chức năng quản lý nhà nước của Cảnh sát PCCC; có tác dụng thiết thực huy động sự tham gia tích cực và có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội vào công tác PCCC, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước.

Ý thức, kiến thức và kỹ năng PCCC&CNCH của người đứng đầu, người lao động và các tầng lớp Nhân dân ngày càng được nâng cao. Thực tế cho thấy, trong những năm qua, các Bộ, ngành, UBND các cấp ngày càng tích cực tham gia quản lý nhà nước về PCCC, thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tổ chức chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định an toàn về PCCC… Ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân được nâng cao và đi vào nền nếp; phong trào Toàn dân tham gia PCCC được đẩy mạnh, phát triển sâu rộng, xuất hiện nhiều mô hình hay, công việc tốt được người dân duy trì và phát triển. Hằng năm, lực lượng PCCC của toàn dân đã phát hiện và dập tắt hơn 50% tổng số vụ cháy xảy ra, ngăn chặn cháy lớn, thiệt hại nghiêm trọng… 

Hằng năm Huyện Đức Thọ tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ phòng cháy của các cơ quan, đơn vị, doah nghiệp 

Lực lượng Cảnh sát PCCC phát triển lớn mạnh, xử lý có hiệu quả những vụ cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ phức tạp, quy mô lớn. Đến nay, cả nước đã có 20 Cảnh sát PCCC, 43 phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an các tỉnh; Cục Cảnh sát PCCC&CNCH được nâng cấp từ Cục trực thuộc Tổng cục lên Cục trực thuộc Bộ… Các mặt công tác nghiệp vụ của Cảnh sát PCCC được đẩy mạnh, gặt hái những kết quả tích cực. Hầu hết các công trình xây dựng lớn, có nguy hiểm về cháy, nổ đã đưa các giải pháp PCCC vào ngay từ khi thiết kế và thực hiện nghiêm quy định thẩm duyệt về PCCC. Công tác kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp an toàn PCCC được thực hiện nghiêm túc, trung bình mỗi năm đã phát hiện và yêu cầu khắc phục, loại trừ hàng ngàn vi phạm, thiếu sót có thể dẫn đến cháy, nổ. Công tác xử lý vi phạm an toàn PCCC được triển khai quyết liệt, đi đôi với việc xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng Cảnh sát PCCC đã kiên quyết đình chỉ hoạt động nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn PCCC và thoát nạn… Các cơ quan thông tin đại chúng đã quan tâm, dành nhiều thời lượng tuyên truyền, truyền thông về pháp luật và kiến thức PCCC với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, nội dung sâu sắc, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân… Hằng năm, chỉ riêng công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã cứu, bảo vệ được một lượng tài sản trị giá hàng nghìn tỉ đồng; tổ chức, hướng dẫn thoát nạn và cứu hàng ngàn người bị kẹt trong đám cháy và các sự cố, tai nạn… Trong những năm đổi mới, các lực lượng PCCC và toàn dân thông qua việc thực hiện các biện pháp PCCC đã làm kiềm chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra; đặc biệt cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng được kiềm chế ở mức từ 1 đến 2% tổng số vụ cháy xảy ra…

Qua các thời kỳ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng các danh hiệu: 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập Hạng Nhất, 12 Huân chương Quân công các loại, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 4 Huân chương Bảo vệ Quốc gia hạng Ba, 63 Huân chương Chiến công các loại, 15 đơn vị được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác.

Nhìn lại chặng đường 60 năm qua, lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn( CNCH)  được kiện toàn, củng cố từ Trung ương đến địa phương, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH ngày càng được phát triển sâu rộng, với nhiều hình thức, huy động được đông đảo quần chúng tham gia. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khắc phục khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống giặc lửa. Việc tổ chức tập huấn, huấn luyện chuyên sâu nghiệp vụ PCCC và CNCH đã tạo ra bước đột phá quan trọng; nhiều vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố nghiêm trọng đã được triển khai cứu chữa nhanh chóng và kịp thời; xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH nhiệt tình, dũng cảm được quần chúng nhân dân tin yêu và đánh giá cao.

Ý thức, kiến thức và kỹ năng PCCC&Cứu nạn cứu hộ của người đứng đầu, người lao động và các tầng lớp Nhân dân ngày càng được nâng cao. Ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân được nâng cao và đi vào nền nếp; phong trào Toàn dân tham gia PCCC được đẩy mạnh, phát triển sâu rộng, xuất hiện nhiều mô hình hay, công việc tốt được người dân duy trì và phát triển. Đến nay, đã xây dựng và kiện toàn trên 60.000 đội dân phòng, với trên 600.000 thành viên; thành lập trên 360.000 đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở với gần 3 triệu thành viên; thành lập trên 400 đội phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành với gần 9.000 thành viên. Cả nước có trên 4.000 mô hình điển hình tiên tiến về PCCC. … 

Trong những năm đổi mới, các lực lượng PCCC và toàn dân thông qua việc thực hiện các biện pháp PCCC đã làm kiềm chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra; đặc biệt cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng được kiềm chế ở mức từ 1 đến 2% tổng số vụ cháy xảy ra… 

Qua các thời kỳ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng các danh hiệu: 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập Hạng Nhất, 12 Huân chương Quân công các loại, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 4 Huân chương Bảo vệ Quốc gia hạng Ba, 63 Huân chương Chiến công các loại, 15 đơn vị được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý khác. 

Cùng với cả nước lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ của Hà Tĩnh nói chung và huyện Đức Thọ nói riêng bằng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đã không ngừng nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công anVì nước quên thân, vì dân phục vụ”, ra sức thi đua lập công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao; hình ảnh người cán bộ chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy liều mình xông pha trong hiểm nguy, mưa lũ, hỏa hoạn, thiên tai…để cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ Nhân dân đã trở nên gần gũi, thân thuộc hơn trong lòng nhân dân. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đó Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Hà Tĩnh, công an huyện Đức Thọ .

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.334.331
  Trong năm: 1.452.905
  Trong tháng: 139.359
  Trong tuần: 38.080
  Trong ngày: 263
  Online: 49