Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Đức Thọ đã góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thúc đẩy phát triển kinh tế, thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chiều 20/12, huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Xuân Thập, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Đặng Giang Trung tới dự. (Trong ảnh: Điểm cầu tại nhà văn hóa huyện Đức Thọ).

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tới 16 điểm cầu tại tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện. 

Trong 20 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Đức Thọ được cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Nguyễn Văn Đức báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (giai đoạn 2000 - 2020).

Đến cuối năm 2020, toàn huyện Đức Thọ có 144/155 thôn, tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa (đạt tỷ lệ 92,9%); số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 30.195 hộ đạt tỷ lệ 95%; có 51 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Các địa biểu tham luận tại hội nghị.

Thời gian tới Đức Thọ sẽ tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ xây dựng văn hóa con người Đức Thọ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Phấn đấu trên 90% gia đình đạt chuẩn văn hóa, trong đó 30% gia đình văn hóa làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn; trên 90% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, trong đó 100% thôn, tổ dân phố có cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hoá xã hội đạt chuẩn nông thôn mới và đô thị văn minh; 80% cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa; 70% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị...

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Xuân Thập ...

... và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Đặng Giang Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Xuân Thập và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Đặng Giang Trung đã biểu dương những kết quả trong 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở Huyện Đức Thọ. Các đồng chí nhấn mạnh, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 20 năm qua, phong trào đã thực sự trở thành cuộc vận động văn hóa lớn, nhận được sự hưởng ứng và tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Đây là sợi dây gắn kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn huyện, góp phần khơi dạy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện mong muốn, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Đức Thọ cần xây dựng kế hoạch triển khai toàn diện, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục quan tâm đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, đảm bảo cho các kết quả đi vào chiều sâu và mang tính bền vững.

25 tập thể... 

... và 16 cá nhân, hộ gia đình điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  được UBND huyện tôn vinh, khen thưởng.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 624.205
  Trong năm: 720.272
  Trong tháng: 103.169
  Trong tuần: 27.166
  Trong ngày: 2.010
  Online: 85