Qua kiểm tra thực tế tại các khu dân cư, lấy ý kiến sự hài lòng của người dân tại xã Bùi La Nhân, đoàn thẩm định của tỉnh đánh giá cao nỗ lực của cae hệ thống chính trị và người dân, khắc phục khó khăn để nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới.

Chiều ngày 27/12, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức thẩm định, đánh giá chung và thực hiện giám sát, phản biện tại xã Bùi La Nhân để đề xuất xét công nhận xã NTM nâng cao năm 2021. Phó Chánh Văn phòng NTM tỉnh Phương Đình Anh, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải chủ trì buổi thẩm định.

Qua kiểm tra thực tế tại các khu dân cư, mô hình sản xuất, cơ sở hạ tầng văn hoá – xã hội, y tế, giáo dục… và lấy ý kiến sự hài lòng của người dân tại các thôn, đoàn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân xẫ Bùi La Nhân đã khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng tiêu chí NTM.

Nhiều nội dung, tiêu chí như: hạ tầng giao thông, cảnh quan môi trường, sản xuất, vườn hộ, thu nhập, đời sống kinh tế, văn hoá tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao.

Đoàn đánh giá cao việc phát triển kinh tế vườn, xây dựng vườn mẫu có hiệu quả, mang lại thu nhập cho nhân dân. Đến nay, xã Bùi La Nhân có 103 vườn mẫu đạt chuẩn.

Theo đánh giá của các Sở ngành Bùi La Nhân  đã đạt 7/7 tiêu chí xây dựng xã đạt NTM nâng cao. Trong giai đoạn 2020-2021  xã đã huy động các nguồn lực trên 37 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, nhập bình quân trên địa bàn năm 2021 đạt 45 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo NTM chỉ còn 1,86%; 8/9 khu dân cư kiểu mẫu, 103 vườn mẫu, tỷ lệ hộ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đúng quy định đạt 90,6%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đảm bảo đạt 82,3%.Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%.

Đoàn khảo sát sự hài lòng của người dân thôn Hoa Đình trong thực hiện xây dựng NTM nâng cao.

Qua kiểm tra, thẩm định, các thành viên đoàn cũng chỉ ra một số hạn chế cần bổ sung, chấn chỉnh như: Cần nâng cấp mở rộng các tuyến đường chưa đạt chuẩn, rà soát, bổ sung các biển báo giao thông; Nâng cấp bổ sung một số cơ sở vật chất tại trường học, trạm y tế, nhà văn hóa; bổ sung hệ thống thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, tập trung tiêu chí nhà ở và công trình phụ trợ, chỉnh trang sắp xếp nhà cửa, hàng rào xanh. Quan tâm tập trung hỗ trợ xây dựng thôn Phúc Lộc xây dựng KDC kiểu mẫu,...

Phó Chánh Văn phòng NTM tỉnh Phương Đình Anh đánh giá chung về nỗ lực, kết quả xây dựng NTM của  xã Bùi La Nhân.

Xã Bùi La Nhân cũng đã cam kết triển khai, bổ sung các nội dung mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, quyết tâm hoàn thành trước khi Hội đồng thẩm định, đánh giá xã NTM nâng cao tỉnh bỏ phiếu công nhận.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 624.019
  Trong năm: 720.035
  Trong tháng: 103.169
  Trong tuần: 27.166
  Trong ngày: 1.773
  Online: 92