Sáng ngày 12/1, BTV Huyện ủy Đức Thọ tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết 05-NQ/HU; 06 - NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện khóa XXX tại 17 điểm cầu toàn huyện.

Tại điểm cầu Nhà văn hóa huyện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Đặng Giang Trung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Hoài Đức dự hội nghị.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Hoài Đức quán triệt Nghị quyết 05 NQ/HU ngày 19/11/2021 của BCH Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Đức Thọ đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Các điểm cầu

Nghị quyết 05-NQ/HU  ngày 19/11/2021 của BCH Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Đức Thọ đến năm 2025 và những năm tiếp theo với mục tiêu chung: Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng giáo dục và đào tạo huyện theo hướng toàn diện, gắn với đột phá giáo dục mũi nhọn. Chú trọng đào tạo nguồn lực vừa có tri thức, có khát vọng vươn lên, vừa có đạo đức, kỹ năng sống, thể trạng, tầm vóc, sức khỏe tốt. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, ứng dụng các nền tảng công nghệ số. Phát triển sự nghiệp GD-ĐT huyện Đức Thọ xứng đáng với truyền thống quê hương, xứng tầm huyện NTM nâng cao.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Đặng Giang Trung quán triệt Nghị quyết 06 - NQ/HU  ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển với quan điểm và mục tiêu: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đức Thọ toàn diện, trên cơ sở giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương. Văn hóa thực sự là nền tảng, tinh thần vững chắc của xã hội, là nguồn lực để phát triển kinh tế, là sức mạnh nội sinh quan trọng để góp phần xây dựng quê hương Đức Thọ ngày càng phát triển phù hợp với tiến trình xây dựng huyện NTM nâng cao và phát triển bền vững. Các Nghị quyết cũng đã đề ra mục tiêu cụ thể, cùng với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và tổ chức thực hiện.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn kết luận tại Hội nghị.

Kết luận tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Quang Tuấn khẳng định: Nghị quyết 05-NQ/HU và Nghị quyết 06-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, tương trợ lẫn nhau. Sau hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị  Đảng bộ, chi bộ các cơ quan trực thuộc và Đảng uỷ, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung triển khai, tổ chức việc học tập, quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.Qua đó, xây dựng chương trình hành động cụ thể sát với thực tiễn của địa phương, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đối với nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần, đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm đến công tác phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục phát huy hiệu quả,vai trò của các tổ Covid cộng đồng, chăm lo các hoạt động an sinh xã hội cho người nghèo, người yếu thế trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, để nhân dân yên tâm vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 624.173
  Trong năm: 720.224
  Trong tháng: 103.169
  Trong tuần: 27.166
  Trong ngày: 1.962
  Online: 37