Chiều ngày 04/5, Ban CHQS huyện Đức Thọ khai mạc lớp huấn luyện dân quân tự vệ cơ quan, tổ chức tự vệ đợt 1, năm 2022. Phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng tới dự.

Phát biểu tại khai mạc, Phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Xuân Hùng đề nghị cán bộ, chiến sỹ tự vệ sắp xếp thời gian, tham gia huấn luyện nghiêm túc, chấp hành kỷ luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí.  Ban chỉ huy quân sự huyện phân công cán bộ phụ trách theo dõi, quản lý chặt chẽ con số, tổ chức huấn luyện, và kiểm tra đánh giá nghiêm túc.

98 học viên tham gia huấn luyện

Trong thời gian 07 ngày, 98 cán bộ, chiến sỹ thuộc 15 đơn vị tự vệ được trang bị các kiến thức về giáo dục chính trị, và bắn đạn thật. Trọng tâm là những nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới. Âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng - an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; huấn luyện các kỹ năng điều lệnh đội ngũ dân quân tự vệ. Huấn luyện dân quân tự vệ, giáo dục chính trị, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm giúp lực lượng dân quân tự vệ nâng cao nhận thức chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó với mọi tình huống xảy ra, không để bất ngờ, bị động. Từ đó vận dụng, góp phần giữ gìn an ninh chính trị tại cơ quan, đơn vị./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 907.047
  Trong năm: 1.156.644
  Trong tháng: 113.063
  Trong tuần: 27.146
  Trong ngày: 3.971
  Online: 7