Sáng ngày 6/5/2022, UBND huyện Đức Thọ tổ chức tập huấn nghiệp vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính cho lãnh đạo, công chức Tư pháp – hộ tịch và công chức Văn phòng – Thống kê các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu về dự lớp tập huấn.

Ông Trần Đình Tài – Trưởng phòng Tư pháp quán triệt các nội tại lớp tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, công chức được hướng dẫn nghiệp vụ dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; hướng dẫn phân quyền cán bộ quản trị, cán bộ xử lý sử dụng dịch vụ chứng thực điện tử và cách đặt lịch hẹn đăng ký chứng thực điện tử và nhận file bản sao điện tử.

Bà Thái Thị Thu Thủy – Phó trưởng phòng Tư pháp huyện hướng dẫn nghiệp vụ dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Lớp tập huấn nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, qua đây giúp các đơn vị, địa phương và lãnh đạo, cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, góp phần thúc đẩy số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cấp các dịch công trực tuyến lên mức độ 4.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.121.477
  Trong năm: 1.420.314
  Trong tháng: 174.316
  Trong tuần: 54.397
  Trong ngày: 607
  Online: 109