Chiều ngày 22/6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện, tổ chức hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo, hoạt động báo cáo viên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí Trần Minh Phương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trần Quang Tuấn - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, Trần Hoài Đức - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND.

6 tháng đầu năm, Ban tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã kịp thời tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh đảm bảo chất lượng. Công tác tuyên truyền tiếp tục đổi mới, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, nhân rộng các việc làm hay, sáng tạo, các gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất trên các lĩnh vực, tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm như: 118 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú; 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sỹ Phan Đình Phùng; 65 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh...

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trần Quốc Dũng báo cáo hoạt động công tác Tuyên giáo, hoạt động báo cáo viên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã chủ động nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh cho cấp ủy những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân, để tập trung tuyên tuyền, giải quyết hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Minh Phương ...

... và  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Hoài Đức

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Minh Phương và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Hoài Đức, đánh giá cao tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn của ngành Tuyên giáo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. 6 tháng cuối năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của huyện, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu với cấp ủy chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền; Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện và cụ thể hóa các Nghị quyết của tỉnh, của huyện. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.049.640
  Trong năm: 1.334.523
  Trong tháng: 118.468
  Trong tuần: 26.657
  Trong ngày: 3.932
  Online: 505