Chiều ngày 26/7, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025 ( Đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi) trên địa bàn huyện Đức Thọ tổ chức cuộc họp thông qua phương án bồi thường đất nông nghiệp bị thu hồi bởi dự án cho các hộ dân ở xã Thanh Bình Thịnh và Lâm trung Thủy.

313 hộ dân xã Thanh Bình Thịnh và Lâm Trung Thủy tham dự cuộc họp thông qua phương án bồi thường diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi bởi dự án  đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025 ( Đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi) trên địa bàn  huyện Đức Thọ.

          Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đoạn qua huyện Đức Thọ có chiều dài 3,8km (km480+500 –  km483+250) đi qua địa bàn xã Thanh Bình Thịnh và một phần đất nông nghiệp, đường giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi của xã Lâm Trung Thủy.

Phó Chủ tịch UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025 ( Đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi ) trên địa bàn  huyện Đức Thọ Nguyễn Anh Đức thông qua phương án bồi thường diện tích đất nông nghiệp bị thu.

 Qua rà soát, thống kê, kiểm đếm, xã Thanh Bình Thịnh có 293 hộ dân với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi là 11,9ha; xã Lâm Trung Thủy có 20 hộ với tổng diện tích 1,06ha.

Người dân kiểm tra biên bản thống kê diện tích, loại đất, chủ sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Thanh Bình Thịnh.

Hội đồng bồi thường GPMB huyện Đức Thọ đã áp giá bồi thường theo quy định của Nhà nước cho người dân có đất nông nghiệp bị thu hồi là 166.600 đồng/m2, trong đó đơn giá bồi thường 1m2 là 53.200 đồng; hỗ trợ chuyển đổi nghề đào tạo việc làm là 53.200 đồng/m2 và hỗ trợ 1 vụ mùa (lúa) là 7.000 đồng/m2.

Thành viên Hội đồng GPMB huyện hướng dẫn người dân kiểm tra các thông tin trên bản áp giá đền bù...

Ngoài ra đối với các hộ có đất bị thu hồi từ 30% đến dưới 70% thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong 6 tháng, (mỗi khẩu 30kg gạo/1 tháng x 6 tháng); đối với các hộ có đất thu hồi từ 70% trở lên đến 100% thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong 12 tháng.

... và giải đáp các thắc mắc cho người dân

Đối với các chế độ chính sách như Thương binh, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, tùy từng đối tượng sẽ được hỗ trợ từ 2 đến 3 triệu đồng (chỉ áp dụng chính sách này cho các hộ có đất bị thu hồi từ 30% trở lên).

Đối với phần diện tích đất còn lại của thửa đất nông nghiệp sau khi bị thu hồi nhỏ hơn 150m2 hoặc diện tích thửa đất còn lại không thể tiếp tục sản xuất do hình thể phức tạp, chia thành nhiều phần gây khó khăn trong sản xuất nông nghiệp và người sử dụng đất có đơn đề nghị thu hồi thì tổ chức, Hội đồng bồi thường GPMB các cấp xem xét từng trường hợp cụ thể để đề nghị thu hồi và thực hiện bồi thường theo quy định.

Tại cuộc họp sau khi kiểm tra, rà soát diện tích bị thu hồi, giá tiền bồi thường, cơ bản các hộ dân ở xã Thanh Bình Thịnh và Lâm Trung Thủy đều đồng tình với dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 -2025 ( Đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi)  và đã ký vào biên bản áp giá đền bù và nộp lại cho Hội đồng bồi thường GPMB huyện để chốt phương án và nhận tiền bồi thường đồng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.047.869
  Trong năm: 1.334.523
  Trong tháng: 118.468
  Trong tuần: 26.657
  Trong ngày: 27
  Online: 110