Các địa phương cấp xã ở Hà Tĩnh đang triển khai nâng cấp, cải tạo và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu tại bộ phận một cửa nhằm xây dựng văn hóa làm việc tích cực, nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) được thiết kế, cải tạo hiện đại, chuyên nghiệp và đảm bảo theo tiêu chuẩn.

Ngày 14/4/2022, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2319/VPCP-KSTT về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của bộ phận một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh. Trên cơ sở các nội dung hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương nghiên cứu hướng dẫn bộ nhận diện thương hiệu để sử dụng thống nhất cho bộ phận một cửa các cấp thuộc thẩm quyền quản lý.

Theo đó, yêu cầu đảm bảo về thiết kế nội, ngoại thất, biển hiệu, trang phục, biển tên và tài liệu nghiệp vụ, truyền thông, giao diện và các ứng dụng khác đúng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ, công chức thực hiện nghiêm chuẩn mức về văn hóa, sự thân thiện trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Là địa bàn trung tâm nên ngay khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND TP Hà Tĩnh đã nhanh chóng chỉ đạo các xã, phường triển khai xây dựng bộ nhận diện thương hiệu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du cho biết: Được thành phố chọn làm mẫu nên ngay từ tháng 7/2022, phường trích kinh phí triển khai việc nâng cấp, cải tạo lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo hướng dẫn nhận diện thương hiệu của Văn phòng Chính phủ. Toàn bộ hệ thống nội thất, ngoại thất, biển hiệu, biển tên đều được thiết kế theo đúng quy chuẩn, trang phục, tài liệu nghiệp vụ, truyền thông, giao diện và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đều được quy định thống nhất. Nhìn chung, sau khi hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu mang lại cho bộ phận một cửa không gian rộng rãi, khang trang, khoa học và có tính chuyên nghiệp hơn, tạo được không khí, không gian làm việc cho cán bộ, nhân viên trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Theo tổng hợp từ UBND TP Hà Tĩnh, 9/15 phường, xã của thành phố đã hoàn thành việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu theo chỉ đạo của UBND tỉnh; các đơn vị còn lại như: xã Thạch Bình, phường Tân Giang, phường Trần Phú, phường Văn Yên, phường Thạch Linh, phường Nam Hà đã hoàn thành công tác thiết kế, đang bắt tay triển khai thực hiện.

Tại Thạch Hà, trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, huyện đã lựa chọn xã Tượng Sơn tiến hành làm mẫu cho các xã, thị trấn trong việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

UBND xã Tượng Sơn đã tiến hành nâng cấp, cải tạo toàn diện cơ sở vật chất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đặc biệt, ngoài đáp ứng các tiêu chí nhận diện thương hiệu đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, màu sắc, phông chữ theo hướng dẫn, Tượng Sơn còn bổ sung thêm nhiều trang thiết bị thông minh để phục hiệu quả hơn cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch. Nổi bật trong số đó là máy lấy số tự động, hệ thống điện tử đánh giá, nhận xét về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên trong tiếp nhận giải, quyết thủ tục hành chính.

Bà Phan Thị Thương – Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Thạch Hà cho biết: “Khi có văn bản đôn đốc, triển khai của UBND tỉnh, huyện đã nhanh chóng bắt tay triển khai việc thiết kế các biểu mẫu, bảng biển, đồng phục, biển tên chung cho toàn huyện để làm cơ sở cho các xã triển khai.

Đến nay, 17/22 xã, thị trấn đã hoàn thành việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Còn lại 5 xã gồm: Thạch Khê, Thạch Hải (do vướng trong vùng quy hoạch mỏ sắt nên chưa được xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất), Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Đài, Ngọc Sơn đang có kế hoạch xây dựng mới trụ sở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nên khi xây dựng mới sẽ gắn luôn triển khai bộ nhận diện thương hiệu”.

Cùng với Thạch Hà và TP Hà Tĩnh, việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu tại bộ phận một cửa cũng đang được các địa phương triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Trưởng phòng Nội chính (Văn phòng UBND tỉnh) cho biết: “Sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các trung tâm hành chính công cấp huyện đều đã triển khai việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu. UBND các huyện, thành phố, thị xã đều có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn triển khai xây dựng bộ tiêu chí một cách thống nhất, đồng bộ. Việc triển khai bộ nhận diện thương hiệu cho bộ phận một cửa trên toàn tỉnh sẽ góp phần xây dựng văn hóa làm việc tích cực, nền hành chính chuyên nghiệp, thân thiện và hiện đại”.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 2319/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ, bộ nhận diện thương hiệu của bộ phận một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh được thiết kế dựa trên quá trình nghiên cứu những cam kết và các giá trị cốt lõi mà hệ thống này mang tới cho công dân, tổ chức và nội bộ.

Bộ nhận diện thương hiệu sẽ phải thể hiện được 5 tinh thần cốt lõi: khoa học, hiệu quả, hiện đại, sẵn sàng và thân thiện. Việc triển khai bộ nhận diện thương hiệu đảm bảo yêu cầu về thiết kế nội thất, ngoại thất, biển hiệu và đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, màu sắc, phông chữ… theo hướng dẫn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.131.841
  Trong năm: 1.424.562
  Trong tháng: 178.233
  Trong tuần: 54.151
  Trong ngày: 5.518
  Online: 72