Chiều ngày 11/11, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện có buổi kiểm tra, đánh giá, rà soát mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Thanh Bình Thịnh.

Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Thanh Bình Thịnh Nguyễn Tiến Đạt, báo cáo kết quả xây dựng 19 tiêu chí NTM nâng cao và 4 tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Nhờ tiếp tục đầu tư xây dựng để duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao, năm 2022, xã Thanh Bình Thịnh tiếp tục được huyện chọn là địa phương thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu. 

Từ đầu năm đến nay, xã đã tập trung đầu tư nâng cấp, mở rộng 6,2 km tuyến đường giao thông nông thôn đạt chuẩn.

Các tuyến đường được cán bộ, bà con nhân dân xã Thanh Bình Thịnh  thường xuyên chăm sóc, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch,  đẹp.

Xây dựng nhà học 2 tầng trường tiểu học Đức Thanh, hoàn thiện nhiều hạng mục trường THCS Bình Thịnh để đáp ứng yêu cầu mới trong việc dạy và học; 14/14 thôn  có nhà văn hóa, có câu lạc bộ thể thao, văn hóa văn nghệ, thu hút đông đảo người dân tham gia, 8/14 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu.

7/8 trường học trên địa bàn xã Thanh BÌnh Thịnh đạt chuẩn quốc gia.

 Trường tiểu học Thái Yên đạt chuẩn mức độ 2.

Thanh Bình Thịnh đặc biệt quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân bằng việc khuyến khích các hộ dân phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ hoặc sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa giá trị cao. Hiện nay xã có 1 làng nghề truyền thống sản xuất đồ mộc, 1 cụm tiểu thủ công nghiệp, có 3 sản phẩm đạt Ocop 3 sao, 1 sản phẩm đạt Ocop 4 sao.  

Cụm  công nghiệp Thái Yên được đầu tư bài bản

Nhờ vậy, những năm qua, cơ sở hạ tầng được củng cố, nâng cấp rõ nét, kinh tế Thanh Bình Thịnh tiếp tục có bước phát triển khá, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện, tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 58,9 triệu đồng/năm.

8/14 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, phấn đấu 6 thôn còn lại đạt chuẩn vào cuối năm 2022 .

Để đạt được mục tiêu đề ra, tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra  đề nghị xã Thanh Bình Thịnh tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo quy định để tập trung dồn lực cho việc duy trì nâng cao chất lượng và hoàn thiện các tiêu chí, kể cả tiêu chí đã đạt nhưng còn thấp hoặc chưa bền vững.

Trưởng phòng NNPTNT – Phó Chánh văn phòng NTM huyện Nghiêm Sỹ Đông kết luận buổi kiểm tra.

Tập trung huy động, lồng ghép, các nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện tiêu chí NTM kiểu mẫu, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp; tích cực thực hiện chuyển đổi số để xây dựng “thôn thông minh”. Đoàn đề nghị các phòng, ban của huyện chủ động hướng dẫn, giúp đỡ xã Thanh Bình Thịnh hoàn thành 4 tiêu chí NTM kiểu mẫu theo đúng lộ trình.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 2.339.743
  Trong năm: 1.453.719
  Trong tháng: 142.439
  Trong tuần: 37.473
  Trong ngày: 887
  Online: 86