Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Theo đó, mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú trên cả nước từ ngày 05/02/2023 được thực hiện như sau:

Theo: http://tuphap.hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.520.236
  Trong năm: 1.342.928
  Trong tháng: 113.719
  Trong tuần: 28.627
  Trong ngày: 1.463
  Online: 23