Chiều 9/3, Đảng ủy Quân sự huyện tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847- NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Tham gia Hội nghị có đồng chí Bùi Lê Văn, UVBTV, Trường ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Thiếu tá Trần Quang Đại, Đảng ủy viên, Chính trị viên phó kiêm Chủ nhiệm Chính trị Ban CHQS huyện trình bày báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847- NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới

Qua 3 năm thực hiện kết luận số 01 và 2 năm Nghị quyết số 847, Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo, triển khai thực hiện có chiều sâu; tình hình đơn vị ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân được nâng lên; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các đảng viên tham dự Hội nghị.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 847 vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đó, 100% cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc về sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847, góp phần quan trọng vào xây dựng Ban CHQS huyện vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thượng tá Nguyễn Cao Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện kết luận Hội nghị.

Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự huyện đã thống nhất 6 chủ trương, biện pháp trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện kết luận số 01, Nghị quyết 847, trong đó tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục, quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy các cấp, nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm của cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên trong thực hiện tốt các mục tiêu, phấn đấu xây dựng đơn vị Vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  PHÁT THANH ĐỨC THỌ
  Thống kê: 1.520.000
  Trong năm: 1.342.928
  Trong tháng: 113.719
  Trong tuần: 28.627
  Trong ngày: 1.043
  Online: 49